Kontakty

Stanislava Janka Maráková - SJM
Na záhumní 276/6
Kunerad
tel: 0903224786
napíšte nám

Bezpečnostné pokyny
Bezpečnostné pokyny

Každá sviečka je forma otvoreného plameňa, pri ktorom je potrebné byť vždy opatrný. Prosím, dodržujte nasledovné pokyny pre bezpečné použitie (aj našich) sviečok :)

Sviečku držte mimo dosahu detí a zvierat.

Ak zapaľujete viac ako jednu sviečku, dbajte aby bol medzi nimi aspoň 10 cm priestor.

Sviečku držte mimo horľavých predmetov (záclon, závesov a pod...)

Pred zapálením odstráňte dekorácie a etiketu.

Nenechávajte sviečku horieť bez dozoru.

Neumiestňujte k iným zdrojom tepla (kachle, kozuby a pod...)

Sviečku neprenášajte počas horenia, hrozí popálenie horúcim voskom.

Zapálenú sviečku neumiestňujte do prievanu.

Sviečku pokladajte na vodorovný nehorľavý povrch príp. podložku.

Sviečku zhášajte najlepšie zhášacím zvončekom.

Nezalievajte vodou. Roztopený horúci vosk pri kontakte s vodou reaguje búrlivo.

Neumiestňujte voľne stojace sviečky do nádob - naakumulované teplo spôsobí vytečenie a znehodnotenie sviečky.

Dbajte, aby sa zvyšky zápaliek a iné nečistoty nenachádzali v blízkosti horiaceho knôtu a v roztopenom jazierku vosku.

Pred každým zapálením skráťte knôt na 0,5 cm - 1 cm. V tomto prípade platí, čím kratší, tým lepší :D Ak sa vytvorí na konci knôtiku "kvietok" odstrihnite ho.

Ak sviečka vytečie, pravdepodobne bol dlhý knôt, prípadne kvietok na konci. Sviečku zhasnite, počkajte kým zatuhne vosk, skráťte knôt na vhodnú dlžku a môžete opäť sviečku používať ako pred tým.

Chvíle pohody a relaxu praje sviečkárka Janka :)

ODNmOTM2N